De BWB-school

is openbaar en staat in het Drentse dorp Dalen. Dalen maakt deel uit van de gemeente Coevorden. Het is de enige school in Dalen. Er gaan ongeveer 300 kinderen naar de school. Zij zijn verdeeld over 12 groepen en worden begeleid door een enthousiast team van ongeveer 25 onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners.
Op de BWB-school vinden we het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school gaan. We proberen steeds om ieder kind zo goed mogelijk te laten werken en te waarderen. We stellen hoge verwachtingen in ons onderwijs en we onderkennen dat de kinderen sterk verschillen van elkaar. Een goede observatie en registratie van de activiteiten en ontwikkelingen van de kinderen door de leerkrachten is belangrijk.
Het taakwerken vervult een centrale rol in de activiteiten. Van af de eerste groep maken we de kinderen vertrouwd met kleine taakjes en dat mondt uit in weektaken vanaf groep 5.
Zie voor verdere informatie de schoolgids.
Voor informatie over buitenschoolse opvang kunt u hier klikken: ‘Kinderwereld'.

'Samen de toekomst tegemoet' 

Deze slagzin is gekozen als motto voor het onderwijs op de BWB school.
Samen betekent in deze zin de samenwerking tussen alle bij de school betrokken geledingen. Samenwerking tussen ouders en school, tussen leerkrachten en kinderen, tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten onderling.
De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van kinderen, school en leerkrachten, samen worden we er beter van, samenwerking versterkt het proces.
De ontwikkeling is gericht op de toekomst, niet wetend hoe die toekomst er uit zal zien, maar wel realiserend dat het “anders” zal zijn. Het beeld van die toekomst is steeds aan verandering onderhevig, dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Voor de toekomst zijn kennis en vaardigheden noodzakelijk, hierin ligt het bestaansrecht van de school.
In de ontwikkeling gaan we vooruit,steeds in beweging, ieders toekomst tegemoet. Die toekomst is deels voor iedereen gelijk, maar grotendeels persoonlijk en passend bij ieders mogelijkheden en voorkeuren.
 
In de invulling van deze slagzin ligt voor ons als team de uitdaging.Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl