Mail m.b.t. zelftesten bij kinderen

Dinsdag 13 april 2021

U ontvangt zo dadelijk een mail met daarin informatie over het afnemen van zelftesten bij kinderen. In samenspraak met de MR is daarover een besluit genomen. 

We willen u vragen om de mail goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

Het team van de BWB

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl