10 minutengesprek inplannen

Vrijdag 1 februari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Net als de vorige keer maken we bij het indelen van de contactavond in februari gebruik van de APP. Via het onderdeel gesprekkenplanner kunt u zelf een tijd inplannen (ook voor groep 8). We hebben ervoor gezorgd dat dit ook via de website kan, zodat ouders die geen gebruik willen maken van de APP wel hun eigen gesprek kunnen inplannen. Het is niet mogelijk om per mail een voorkeur aan te geven, omdat we de administratiedruk bij de collega’s willen verminderen.

Gezinnen die bestaan uit drie of meerdere kinderen die naar onze school gaan, hebben afgelopen week al een mail ontvangen. Deze gezinnen hebben we als eerste de mogelijkheid gegeven de afspraken in te plannen, zodat deze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.
Indien u één kind bij ons op school heeft, verzoeken wij u even twee dagen te wachten met plannen om zo te zorgen dat ouders met twee kinderen eenvoudiger hun gesprekken kunnen laten aansluiten.

U kunt de gesprekkenplanner benaderen via de APP, de website en via de volgende link:
http://www.burg-wessels-boer.schoolpraat-app.nl/gesprekkenplanner

Mocht er om een wachtwoord worden gevraagd (APP en website), dan is dat: bwb@2018-2019Dalen!

Voor kinderen van gescheiden ouders kan slechts één gesprek per kind worden ingepland. Het is belangrijk dat u tussen de gesprekken telkens 10 minuten openlaat (i.v.m. het wisselen). Voorbeeld: kind A om 18.30 uur groep 5, dan kind B om 18.50 uur groep 7. Dit geldt natuurlijk niet als u twee kinderen bij dezelfde leerkracht(en) heeft.

U kunt geen dubbele afspraak inplannen voor uw kind.

Verzoek om uiterlijk woensdag 6 februari uw gesprek in te plannen.

Mochten er toch nog vragen zijn, stuur dan even een mail naar directie@bwbschool.nl.

Met vriendelijke groet,

Team BWB school

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl