Vierkeerwijzer

Vierkeerwijzer

VierKeerWijzer®

Een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs

Werken met mensen, werken met kinderen vraagt veel van een school. Mensen immers verschillen van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om afstemming. Afstemming tussen kind, volwassene, leerstof, organisatie en schoolgebouw. Uitgaande van de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie wil VierKeerWijzer® u helpen deze afstemming zo optimaal mogelijk te organiseren zodat kinderen en leerkrachten vanuit hun motivatie, eigen denkstrategieën en handelen kunnen leren van en met elkaar.

Om tegemoet te komen aan verschillen maken we binnen VierKeerWijzer® gebruik van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.
VierKeerWijzer® is een geregistreerd product dat alleen te verkrijgen is bij Klasse(n)Advies, het organisatie- en adviesbureau van Marco Bastmeijer.
VierKeerWijzer® is een model, geen concept. Iedere school kan het model vullen op de manier die past. Wij helpen u graag om kinderen en leerkrachten hun talenten te laten benutten om concrete (kern)doelen te halen binnen een uitdagende leeromgeving.

Elkaar inspireren en samen zoeken naar  de ideale leersituaties is onze uitdaging.

 

Klik hier voor de website van vierkeerwijzer.

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl