Snappet

Snappet

Op BWB school gebruiken we tijdens een deel van het onderwijs tablets. Vanuit onze visie op onderwijs en op de kinderen vinden wij het gebruik van tablets met de Snappet-methode een kansrijk middel omdat we vinden dat:
De leerling op flexibele wijze op een hoog niveau de leerstof kan verwerken en dat er in grote mate successen worden behaald. Algemeen gesteld behalen de leerlingen betere resultaten;
Het biedt de leerlingen meer uitdaging en prikkels waarbij een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel;
dit het welbevinden van onze leerlingen versterkt.

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken in de groepen 4 t/m 8.
Iedere leerling ontvangt een chromebook, waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt.
Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’). 
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. 

De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Snappet maakt het tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Aan deze leerdoelen kunnen kinderen naast de inhoud van de Snappet-les van die dag werken. Snappet geeft tenslotte ook de mogelijkheid om opdrachten voor te laten lezen (via een tekstto-speech engine).

1

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl