Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

In elke groep wordt gepest, hoe vervelend dat ook is, het is een gegeven. We hebben het ook over het verschil tussen plagen en pesten. Plagen mag, maar wanneer het structureel is en negatief wordt, mag duidelijk zijn dat het niet acceptabel is. Wij bespreken dit met de groep en de betreffende kinderen. Misschien klinkt het vreemd, maar pestgedrag hebben we op school ook nodig om kinderen te leren hoe ze er mee om kunnen en moeten gaan.

We geven kinderen inzicht in hun gedrag, leren ze hoe te reageren op ongewenst gedrag van een ander en geven handvatten om kleine conflicten zelf op te lossen.

Hiervoor gebruiken we de methodiek van Kanjertraining. De leerkrachten en de school blijven natuurlijk altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.

Het is en blijft daarom belangrijk dat u melding maakt van pestgedrag. Wij zien namelijk lang niet alles en vaak gebeuren vervelende dingen juist buiten ons gezichtsveld of buiten schooltijd. Het kan zijn dat kinderen op school niets (durven te) vertellen en thuis juist wel. Laat ons dit dan altijd weten, ook al wil uw zoon of dochter dat misschien liever niet. Het liefst natuurlijk in een gesprek, maar het kan ook altijd via mail. Wij nemen opmerkingen/klachten enz. altijd serieus en gaan daar zorgvuldig mee om. Wanneer u de indruk heeft dat er onvoldoende aan vervelend gedrag wordt gedaan is het cruciaal dat u dat meldt op school. Het is voor ons belangrijk om dat te weten zodat we kunnen uitleggen wat er is gedaan en/of opnieuw actie kunnen ondernemen.

Lees hier meer over ons beleid m.b.t. de Kanjertraining >>

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl