Missie & visie

Missie & visie

Missie en Visie van de school De missie van obs Burgemeester Wessels Boer is het verzorgen van kwalitatief goed en actueel onderwijs, rekening houdend met de mogelijkheden en unieke talenten van alle kinderen.  Op de BWB school werken ouders, leerk...

Lees verder

Continurooster

Continurooster

Op onze school werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en tussen de middag gezamenlijk eten.        ...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere...

Lees verder

Snappet

Snappet

Op BWB school gebruiken we tijdens een deel van het onderwijs tablets. Vanuit onze visie op onderwijs en op de kinderen vinden wij het gebruik van tablets met de Snappet-methode een kansrijk middel omdat we vinden dat:De leerling op flexibele wijze op een...

Lees verder

Snappet Leerdoelen

Snappet Leerdoelen

Groep 5 Snappet Leerdoelen Rekenen - Taal - Spelling Snappet - Rekenen WIG v4 type: A (verkorte versie)                ...

Lees verder

Vierkeerwijzer

Vierkeerwijzer

VierKeerWijzer® Een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs Werken met mensen, werken met kinderen vraagt veel van een school. Mensen immers verschillen van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om af...

Lees verder

Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining In elke groep wordt gepest, hoe vervelend dat ook is, het is een gegeven. We hebben het ook over het verschil tussen plagen en pesten. Plagen mag, maar wanneer het structureel is en negatief wordt, mag duidelijk zijn dat het niet acceptabe...

Lees verder

Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen

Op onze school maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Hieronder wordt toegelicht wat dit inhoudt. Beelden zeggen echter meer dan tekst, vandaar hieronder eerst een filmpje. U zult begrijpen dat de werkwijze enigszins kan afwijken. Wat is c...

Lees verder

Inspectierapport

Inspectierapport

De laatste inspectie vond plaats in april 2017. De resultaten werden als voldoende beschouwd. Download hier het rapport van het laatste bezoek.

Lees verder

Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Privacyverklaring Arcade school Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door onze school die onder het bevoegd gezag valt van Onderwijsstichting Arcade. Hierna te noemen “Arcade school”. Waarborgen van ...

Lees verder

Omgang sociale media en internet

Protocol omgang sociale media en internet Hieronder treft u het protocol omgang met sociale media en internetgebruik (op school).  Internetprotocol leerlingen  Onderstaand protocol wordt 2x per jaar besproken met de leerlingen (na de zome...

Lees verder


Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl