Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De BWB School behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel.

De MR van de BWB school bestaat momenteel uit 4 ouders  en 4 leerkrachten.

De MR is wat de naam zelf al zegt: een gekozen vertegenwoordiging van zowel ouders als leerkrachten voor medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de directie doet met betrekking tot het beleid op school. De MR heeft daarbij een instemmings-, advies- en/of initiatiefrecht.

Ongeveer 6 à 7 maal per jaar hebben wij als MR overleg met de directie van de school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer er een vacature ontstaat zijn er verkiezingen voor de ouder- en personeelsgeleding. Elke ouder of verzorger van wie een kind op school zit, kan zich kandidaat stellen voor de MR.

Als MR willen wij u als ouder graag op een toegankelijke manier op de hoogte houden van de zaken die besproken worden tussen directie en MR. We zullen daarom na elke MR-vergadering een stukje namens de MR in de nieuwsbrief zetten, zodat iedereen op de hoogte is van de zaken die spelen.

De MR is er om mee te denken met de school en daarbij de belangen van de ouders en personeel te vertegenwoordigen. Input van u als ouder is daarom ook heel belangrijk!

Natuurlijk hopen wij als MR dat u ons ook weet te vinden als er zaken zijn die u graag zou willen bespreken of onder de aandacht wilt brengen.

Mocht u als ouder met ons contact willen opnemen, kunt u ons bereiken via het email-adres: mr@bwbschool.nl

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl