Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een vereniging en is dus een rechtspersoon. Alle ouders/verzorgers van de kinderen van onze school zijn automatisch lid als hun kind op school zit. De ouderraad bestaat uit 12 leden en is een belangrijke geleding binnen de Burgemeester Wessels Boerschool.

De rol van de ouderraad is o.a.:

  • Bevorderen dat ouders zich voor school interesseren en ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten zoals: ophalen oud papier, floralia, sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag, avondwandelvierdaagse enz.
  • Gevraagd en ongevraagd de belangen van ouders en kinderen behartigen bij de medezeggenschapsraad en bij de schoolleiding.
Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl