Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit tien leden: vijf ouders van leerlingen en vijf personeelsleden. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad staan bij ouderinformatie vermeld op de w...

Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de gezamenlijke belangen van kinderen, ouders en leerkrachten van de scholen van stichting Arcade. Er zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten in. Voor informatie of vragen kun...

Lees verder

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een vereniging en is dus een rechtspersoon. Alle ouders/verzorgers van de kinderen van onze school zijn automatisch lid als hun kind op school zit. De ouderraad bestaat uit 12 leden en is een belangrijke geleding binnen de Burgemeester Wes...

Lees verder


Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl