Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De BWB School behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. De MR van de BWB school bestaat momenteel uit 4 ouders  en 4 leerkrachten. De MR is wat de naam zelf al zegt: een gekozen verte...

Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De MR van De BWB school is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Onderwijsstichting Arcade. Namens iedere school binnen de stichting kan een persoon deelnemen a...

Lees verder

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een vereniging en is dus een rechtspersoon. Alle ouders/verzorgers van de kinderen van onze school zijn automatisch lid als hun kind op school zit. De ouderraad bestaat uit 12 leden en is een belangrijke geleding binnen de Burgemeester Wes...

Lees verder


Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl